Usluge/Services

 

Naš studio obuhvaća sve korake koji su potrebni za finalizaciju interijera. Od početka rada na projektu vodimo računa da je idejno rješenje koje predlažemo izvedivo i može biti realizirano do detalja kako je dogovoreno sa klijentom. Zbog toga veliku pažnju posvećujemo samoj pripremi projekta i dogovorima sa klijentom.

Stavljamo naglasak na izvođenje interijera po sistemu “ključ u ruke”, prilikom čega sudjelujemo u projektu za vrijeme izvođenja radova i do samog useljenja.
Naši kooperanti su uigrane ekipe izvođača svih vrsta radova i dobavljača opreme.

Our studio provides the full range of services that can prove to be of use to you when you organize a space. Given that the personality and functionality of space lead to expression only if everything is in proportion to space, as well as its users, then often the engineering and manufacturing of made-to-measure furniture is something that is necessary in order for us to be able to utilize every centimeter that we are designing.
In this case, we will be happy to recommend our partners and associates to you, to participate by supervising the works and to assist with the selection of other details that will give your space ‘the final look’.

 

OSNOVNI KORACI PRILIKOM PREUREĐIVANJA INTERIJERA

Konzultacije
Uzimanje detaljnih mjera zatečenog prostora ukoliko ne posjedujete nacrte Vaše nekretnine.
Cijena konzultacija prvih 30 minuta je besplatna ukoliko je izvršena rezervacija termina za rad na projektu.

Izrada budućeg tlocrta
Na osnovu postojećih mjera prostora izrađuje se prikaz zatečenog stanja. U odnosu na mogućnosti prostora, rade se preinake za budući interijer koje uključuju dispozicije instalacija i namještaja, prijedloge podnih i zidnih obloga i solarije. Podrazumijeva troškovnik potrebnih radova i osnovne opreme ukoliko radove izvode naši kooperanti.
Cijena: 70 kn po četvornom metru.

Izvedbeni projekt interijera

Uključuje:
2-3 (ovisno o mogućnostima prostora) rješenja dizajna prostora. Na osnovu odabranog razrađujemo prostor dalje, tako da prije završetka radova saznate kako će u konačnici sve izgledati, do poslijednjeg detalja.
Podrazumijeva: Tlocrt, Razradu i dizajn pojedinačnih komada namještaja koji se izrađuju po mjeri, Odabir konkretnih modela svih elemenata koji ulaze u prostor, Radioničke nacrte, 3D vizualizaciju, Izradu troškovnika cjelokupne opreme.

Cijena: 350 kn po četvornom metru

Realizacija i nadzor

Nakon usvojenog izvedbenog projekta, kreće se u realizaciju koja podrazumijeva organizaciju i izvođenje radova, naručivanje namještaja i opreme i u konačnici finaliziranje prostora.

Uključuje:
Organiziranje i sinkronizaciju tvrtki za izvođenje radova sa troškovnicima.
Nadzor, ukoliko radove izvode naši kooperanti.
Nabavu, organizaciju dostave i montaže svih elemenata za uređenje interijera.

Cijena : 450 kn po četvornom metru (uključuje konzultacije, tlocrt, izvedbeni projekt i realizaciju).

MAIN STEPS IN INTERIOR REMODELING

Consultations
Taking detailed measures of your existing space if you do not own detailed floorplans of your current property.
The cost of consultations for the first 30 minutes is free of charge if you have booked an appointment for work on the project with us.

Space planning

On the basis of the existing space measures, we make changes for the future interior, which include the layout of installations and furniture, floor and wall coverings, windows, and door proposals. It implies the cost of the cited works and basic equipment if the works are performed by our subcontractors.
Price: 70 kn per square meter.

Design project

Includes:
2-3 (depending on space options) design solutions. Based on the selected, we are working out space further, so that before works in the interior are finished you will learn what everything will look like in the end, down to the last detail.
It includes Layout, Development, and design of individual pieces of furniture that are custom-made, Selection of all elements that enter the space, Workshop blueprints, 3D visualization, Costs of all equipment.

Price: 350 kn per square meter

Supervision

After the adopted design project, it moves to the realization which involves the organization and execution of all works, ordering furniture and equipment and ultimately finalizing the space.

Includes:
Organizing and synchronizing companies to perform work.
Supervision if the work is performed by our subcontractors.
Procurement, organization of delivery and installation of all furnishings.

Price: 450 kn per square meter (includes consultations, floor plan, project design and supervisior).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.M.K.Usluge d.o.o. Split- Ambient Art / Zrinsko Frankopanska 32, 21000 Split / Tel:+385981872051
Oib 57739323547 / IBAN: HR2324070001100526816 / Swift: OTPVHR2X
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS:060255449. Temeljni kapital u iznosu 20.000,00kn uplaćen u cjelosti.