Mertojak- Split

Potpuna adaptacija stana na Mertojaku. 2015. godina.

Design and supervision.