Prije i poslije preuređenja

Transformacija koju interijer dobije nakon našeg kvalitetnog preuređenja je uvijek atraktivna za dokumentaciju.

Neke od fotografija su snimljene prije dovršetka radova, neke po dovršetku.